Uw waardevolle partner voor een waardevolle omgeving

Verhoeve Milieu & Water is een innovatief uitvoerend bedrijf gericht op het uitvoeren van bodem- en waterkwaliteitszorg en de invulling van onze omgeving. Onze dienstverlening en onze markt zijn breed. Van grotere petrochemische bedrijven, bouwers, ontwikkelaars tot overheden en financiële instellingen. Wij vullen uw omgeving in met aandacht voor bodem, water en de ondergrond met immer de passie tot vernieuwing, verbreding en verdieping van onze technische oplossingen en producten.

Nieuws

Voedingsstoffen en water uit het spuiwater in de tuinbouw via ‘Vlaanderen Circulair’

Verhoeve Milieu & Water is specialist in  bodem- en waterkwaliteitszorg. Met het project Zunurec (Zuivering en Nutrienten Recuperatie) gaan wij voedingsstoffen halen uit de spuiwaterstroom in de tuinbouw, en dat ook zuiveren en hergebruiken. Voor het project is subsidie verleent via de mogelijkheid ‘Vlaanderen Circulair’…lees meer

Dowtherm als warme uitdaging!

Verhoeve Milieu & Water is afgelopen jaar door een grote multinational gevraagd om mee te denken bij de oplossing van een niet alledaags bodemprobleem. Op een voormalig bedrijfsterrein is namelijk sprake van een bodemverontreiniging met Dowtherm. Dowtherm is een thermische olie die specifiek ontwikkelt is als medium om warmte over te dragen in industriële processen…lees meer

AOP-5 BZG gecertificeerd !

Verhoeve Milieu & Water heeft succesvol een test traject doorlopen ter goedkeuring van de (mobiele) AOP-5 installatie voor toepassing in de glastuinbouw (verwijdering gewasbeschermingsmiddelen) in Nederland. De aanvraag is 13 Oktober ingebracht in de vergadering van de BZG commissie (Beoordeling Zuiveringen Glastuinbouw) en heeft aangegeven dat de test goed is doorstaan. Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen…lees meer

Bodemsanering voormalige kruitfabriek Muiden

Sinds begin 2017 is Verhoeve Milieu & Water, in opdracht van KNSF, actief op een zeer prestigieus ontwikkelingsproject te Muiden. Het betreft de voormalige kruitfabriek van de Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek (KNSF)…lees meer

Verhoeve Milieu & Water aanwezig op de Delphy Waterdag !

Op mei zal Verhoeve aanwezig zijn op de door Delphy georganiseerde waterdag in Horst. Op deze dag zullen wij telers en glastuinbouwbedrijven adviseren op het gebied van waterzuivering en technische mogelijkheden….lees meer

Verhoeve Milieu & Water partner voor topsector water, voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren. Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een nagenoeg nul emissie voor nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen in 2017 toe te werken….lees meer

 Mooie Waardering voor veilig werken!

Veiligheid staat hoog op de agenda van Verhoeve Milieu en Water! Dit mede aangezien een belangrijk deel van onze werken worden uitgevoerd op chemische fabrieken, raffinaderijen en olieterminals (bijvoorbeeld in ATEX gezoneerde gebieden). Verhoeve heeft in de afgelopen jaren dan ook veel ervaring opgedaan in het werken op dergelijke complexe locaties. Hierbij zijn niet alleen ….lees meer

Ontwikkeling Spuikade Delfgauw begonnen!

Schouten Bouw ontwikkeld in samenwerking met Mooij Vastgoed een prachtig plan aan het water van de Spui in Delfgauw. Hierbij wordt een voormalig bedrijfsterrein omgetoverd in een leefbare mooie omgeving met plaats voor 10 twee onder 1 kap woningen, 4 rijwoningen en 1 vrijstaande woning. Verhoeve Milieu en Water is verantwoordelijk voor de algehele….lees meer

Samenwerking Verhoeve en Stepforward: met grote stappen vooruit!

StepforwardVerwerving en ontwikkeling van verontreinigde terreinen blijft een uitdaging. De sterke competenties van Verhoeve op dit gebied van kosteninschatting en bijbehorende risico’s voor bodemsanering/sloop en inrichting van terreinen worden sinds enige tijd succesvol gecombineerd met de ontwikkelingsstrategie en verwervingsmogelijkheden van de jonge en ambitieuze onderneming Stepforward. Hier bij spelen kansen en…lees meer

 Bodemsanering Geldrop gestart!

geldrop3Sinds september 2016 is Verhoeve Milieu en Water begonnen met het project Papenvoort te Geldrop. Het betreft een zeer complexe bodemsanering op VOCL in binnenstedelijk gebied. Verhoeve verzorgt dit project van ontwerp tot beschikking in opdracht van de Provincie Brabant. Met recht kan worden gezegd dat in dit project alle facetten van ons vakgebied zijn inbegrepen…lees meer

 Projectparticipatie Plus!

Verhoeve Milieu en Water participeert in projecten. Dat zullen vrijwel altijd projecten zijn waar op de locatie sprake is van bodemverontreiniging; onze specialiteit! De invulling van de projectparticipatie is er dan vooral op gericht maximaal…lees meer

 Geef de parkeerplaats aan de olifanten!

In opdracht van Natura Artis Magistra is Verhoeve Milieu en Water druk in voorbereiding voor het project “Uitbreiding Olifantenverblijf”. Onder het motto “geef de parkeerplaats aan de olifanten” is recentelijk aangevangen met…lees meer

Luisteren naar de markt en immer klaar staan voor onze klanten
Gertjan de Vogel, directeurGertjan de Vogel, directeur